9 มีค 64 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบวัดความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ภาพโดย : Ajchareeya Phatanasakoo