โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด....ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ดร.สัญชัย ฮามคำไพ ทีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคในการฟัง อ่าน จับประเด็นประโยคต่างๆ ของภาษาอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยม และปนฮาสนุกสนานให้เด็กๆ ได้หัวเราะและผ่อนคลาย...แต่แฝงด้วยความรู้กันในการอบรมภาษาอังกฤษในครั้งนี้