10 มีค 64 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดพิธีอำลา มุฑิตา คารวะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

> คณบดีและตัวแทนอาจารย์ให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต
> มอบเกียรติบัตรแก่นายกสโมสรและกรรมการสโมสรคณะ
> มอบเกียรติบัตรแก่นศ.สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในโอกาสเตรียมความพร้อมเพื่อการการทำงานและเริ่มบรรจุงาน 1 เมย 64
> นักศึกษากราบลาอาจารย์
> คณาจารย์ผูกแขนแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษา
> ตัวแทนนักศึกษา “ไทเกอร์ ดุย” นักศึกษาทุนพระราชทานฯจากกัมพูชา กล่าวแสดงความรู้สึกของคนไกลบ้าน จากบ้านมาไกล มาอยู่บ้านหลังใหม่ที่อบอุ่น BAAc RERU.

> ข้อคิดวันนี้...
“คนที่มีชีวิตลำบาก ต้องต่อสู้ จะมีภูมิคุ้มกันด้านความอดทนเป็นเลิศ และประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น”
 
ภาพโดย : 
Ajchareeya Phatanasakoo