เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกีฬาสีสายสัมพันธ์สาธิตฯ เกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ โรงยิมศรีรัศมิ์ยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด