คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์


 ภาพโดย : คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด