เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะผู้ทรงคุณวุฒิและตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาพยาบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงหวาย และโรงพยาบาลโพนทอง