เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการบริการวิชาการ โดยจัดโครงการค่ายวิชาการ "พี่สอนน้อง ทดลองวิทย์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


 ภาพโดย : Rujirek Boongapim