เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการบริการวิชาการ โดยจัดโครงการค่ายวิชาการ "หนูน้อยนักวิทย์ สนุกคิดผ่านกิจกรรม" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งฯ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ภาพโดย : Rujirek Boongapim