ภาพบรรยากาศเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 5 Art Thesis Exhibition 2021 #5 RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ภาพโดย : 
Nantawan Jekjantuk