วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นอีกปีที่ผ่านไปและสำเร็จลุล่วงด้วยดี TO BE NUMBER ONE RERU การนำเสนอชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชมรมดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ณ โรงพลูแมน ขอนแก่น 
"...ขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิดารบีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ได้เล็งเห็นมองเห็นศักยภาพและให้ผมได้ทำงานด้านนี้ ขอบคุณสๅาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้มองเห็นและไว้ใจในศักยภาพที่มชมรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอบใจน้องๆทุกคนที่คอยฟังคำบ่น คำด่าของพี่ แต่เราก็ผ่านไปด้วยดี ขอบใจทีมนำเสนอที่ต้องมานั่งคิดงานนำเสนอช่วยพี่ ขอบใจน้องๆชมรมทุกคนที่ช่วยกันสร้างงานให้ออกมาอย่างดี ขอบคุณ6ปีกับงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน..."