ภาพบรรยายกาศ ในช่วงบ่าย ของวันที่ 31 มีนาคม 2564 โครงการการฝึกอบรมทักษะการสอนแอโรบิกด๊านซ์ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ "ทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์" ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด