ภาพบรรยากาศของวันที่ 30 มีนาคม 2564 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมย่อยที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดท้ายกิจกรรมด้วย การฝึกปฏิบัติการเขย่าอังกะลุงประกอบจังหวะบรรเลงเพลง ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ เป็นอย่างมาก