ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระบบออนไลน์) วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ลงทะเบียนทางระบบ e-learning มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด e-learning.reru.ac.th ถ่ายทอดสดทาง Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University RERU #น้องใหม่RERU64