วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 9.30 น. ณ ห้อง 5211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา NUS 3903 นวัตกรรมทางการพยาบาล 2 และมอบเกียรติบัตรให้ ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลังจากนั้นท่านประธานในพิธีได้ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานและเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของ โลกในยุคปัจจุบัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม