วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เป็นประธานในการประกอบพิธีลงเสาเอกศาลเจ้าพ่อมันปลา เพื่อทดแทนศาลเดิมที่ชำรุด พร้องด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม