วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบโล่ห์รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งชนะการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และร่วมขับเคลื่อนโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC ได้แก่ โล่ห์รางวัลระดับเหรียญเงิน ทีมแมวดำ นายณัฐดนัย ไชยเลิศ(ตัวแทนทีม) ที่ปรึกษา อ.ดร.ทนันยา คำคุ้มและโล่ห์รางวัลระดับเหรียญเงิน ทีม sweettest นายวรโชติ แก้วกุดเลาะ (รับแทน) ที่ปรึกษา อ.ดร.ทนันยา คำคุ้ม

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<