วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติต้อนรับศาสตราจารย์​นายแพทย์​ถวัลย์วงค์​ รัตนสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทย์​หญิง​แสงโสม​ สีนะวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ จาก​มหาวิทยาลัยราชภัฏ​สวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.รัตนา​ เล็กสมบูรณ์​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี​ และได้ร่วมระดมความคิดในการพัฒนา​และขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ และร่วมเยี่ยมชมความก้าวหน้าของห้องเรียน​ ห้องปฏิบัติการ​ของอาคารวิทยาศาสตร์​สุขภาพ

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<