วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีท่านอาจารย์อานนท์ คำวรณ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มีทั้การประชุมในรูปแบบ Online & On site ณ ประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<