วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกสโมสรบุคลากรฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมกันเกราชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<