วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 10.09 น. ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 เข็มที่ 2 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ไปแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้าถึงบริการ ลดความแออัดและเดินทางไกล โรง พยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขออนุเคราะห์สถานที่ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ช่วยบริการฉีดวัคซีน และช่วยจุดบริการอื่นๆ

>>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<<