วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เป็นการประชุม ระบบ On site และผ่านระบบออนไลน์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม