ดูรูปภาพเพิ่มเติม

วันนี้ (5 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 13(301)/2564 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้ท่านอธิการได้มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อีกหนึ่งสมัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 

*ภาพข่าว นายธีระ วงศ์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์