วันนี้ (6 สิงหาคม 2564) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการสร้างการรับรู้แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย กรณีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้ชาวชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคโควิด-19 และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน และ อสม.ตำบลเกาะแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
** หมายเหตุ กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ภาพโดย : Niwat WongYai