วันนี้ 17 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังในบุคลากรทางการแพทย์จาก สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิมาขอใช้สถานที่ฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน อ. เสลภูมิ ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


 ดูรูปภาพเพิ่มเติม