วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดี กับ นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ดูรูปภาพเพิ่มเติม