วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ (ซึ่งท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน ได้มอบให้แก่นักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์เพิ่มอีก 200 ชุด เพื่อส่งมอบความสุข ให้กับนักศึกษาและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ) จำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ในลำดับต่อไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม