โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน BAAc. : RERU คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 : 5 กลุ่ม 9 ผลิตภัณฑ์ 5 นวัตกรรม
1. ชาอีเลิดใบเตย
2. ผงชงอิเลิดเข้มข้น
3. ดอกจอกอิเลิด
4. ใบชะพลูเครื่องเทศ
5. ข้าวเกรียบโกโก้
6. สปาเกตตี้โกโก้
7. ปลาดุกแดดเดียวสูตรโบราณ
8. ปลาดุกแดดเดียวหมักสมุนไพร
9. มันม่วง
> ขอบคุณอ.ที่ปรึกษาทั้ง 10 ท่านและนักศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม นะคะ ที่ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ
> ขอบคุณผู้บริหารคณะ รก.ผอ.กองนโยบายและแผน Anan Meksangninสำหรับคำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อไป
> ขอบคุณพิธีกร อ.ตรีธิดา Treetida Boontos และน้องๆทีมสนับสนุนทุกท่านChokchai Srichai Arnon Junjit ธนทรัพย์ อนารัตน์ Peangpen Amwish Khanitchaya Nasingthong สมปอง ละออ
> คนสำราญ งานสำเร็จ ความสุขของการทำงานที่นี่มันเริ่มตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงปลายทาง 

ภาพโดย : Ajchareeya Phatanasakoo