อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำบุคลากรทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.9
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 06.39 น. ณ บริเวณหน้าห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายสังฆทาน พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด