วันที่ 26 เมษายน  2560  เวลา 17.30น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการแสดงละครเวทีประเพณีภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 DRAMA PERFORMANCE.. อ่านรายละเอียด >>>