วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.29 น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 อ่านรายละเอียด >>>