โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2560        การบูรณาการ English to STEM ในชั้นเรียน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>