เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สโมสรโรตารีสากลร้อยเอ็ด นำทีมโดย นย. บัณจง ธนะแพสย์ ตำแหน่ง นายกสโมสร  นยก. วารุณี สุริยวนากุล ตำแหน่ง ที่ปรึกษา และนยล. วรินธร ศรีแสนปาง ตำแหน่ง นายกรับเลือก ได้นำทีมสมาชิกโรแทเรียนร้อยเอ็ด เข้าพบ อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>