วันที่ 25 พฤษภาคม  2560  เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  รองอธิการบดี  ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐเวียดนาม อ่านเพิ่มเติม >>>