โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ณ โรงแรมสเปลนดิด แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560  อ่านเพิ่มเติม >>>