เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้มีคณาจารย์และข้าราชการได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดี อ่านเพิ่มเติม >>>