เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ รับมอบหนังสือจาก คุณบัณจง ธนะแพสย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณวรินธร ศรีแสนปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>