เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.09 น. อาจารย์นิถินาถ  อุดมสันต์  ผู็อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดตาลวนาราม    บ้านเหล่าแขม ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และช่วยพัฒนาวัดด้านความสะอาดด้วยอิ่มบุญกันทั่วหน้า อ่านเพิ่มเติม >>>