เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี อาจารย์ปริญ รสจันทร์ ผู้อำนวยสำนักงานกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษศิรินทร์ ภิญญาคง ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสบรรยาย การทำความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
อ่านเพิ่มเติม >>>