วันนี้ ที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำสิ่งของไปบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านโนนแพง ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิมเติม >>>