เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับพระกรุณาธิคุณประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่แข่งขันชนะเลิศการตอบปัญหาทางกฎหมาย และให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดไป อ่านเพิ่มเติม >>>