ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพร และถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อเวลา 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำคณะข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งคณะข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาที่มาร่วมพิธีต่างเดินทางมาพร้อมกันด้วยความยินดีเป็นล้นพ้น ที่วโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา อ่านเพิ่มเติม >>>