เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  “กีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด (Freshy Day 2017)” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด และนายชัชชา บุญสะอาด นายกองค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน โดยกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติดดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและต้านยาเสพติด และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กิจกรรมสร้างสุขเพื่อห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด อ่านเพิ่มเติม >>>