มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ทอดถวาย ณ วัดป่าโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น.อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ผู้รักษาราชกการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลเกาะแก้วได้ปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 416,489 บาท เพื่อนำไปสร้างระบบน้ำประปาภายในวัดและเพื่อใช้ประโยชน์และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป อ่านเพิ่มเติม >>>