วันนี้ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 14.39 น. ณ สนามหญ้าหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นประธานปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ทุกฝ่ายงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมแสดงออกความจงรักภักดี และถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ ในห้วงเดือน ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม >>>