เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธี ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์    บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางดอกไม้จันทน์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้มีการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เมื่อเวลา 09.00 น. ได้มีประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอใกล้เคียงได้เดินทางเป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>