เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยอ็ด ร่วมให้การต้อนรับพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อติดตามรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมเรือเครื่องผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ ที่สะพานธวัชดินแดงจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 เครื่อง และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ่านเพิ่มเติม >>>