เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณบึงพลาญชัย ทั้งนี้ยังได้ประดิษฐ์กระทง  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่า สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประดับรถแห่และประดิษฐ์กระทงใหญ่ เพื่อเข้าร่วมในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2560 ที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” และถือเป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน  ชูไฮไลท์ “ลอยกระทงรวงข้าว” ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิโลกควบคู่การท่องเที่ยว อีกทั้งสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัล สำหรับการประกวดกระทงใหญ่ ในปีนี้ด้วย อ่่านเพิ่มเติม >>>