วันนี้ (28  ธันวาคม  2560)  เวลา  07.19 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561  พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป  เพื่อความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้   โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมเพรียงกัน…..อ่านเพิ่มเติม >>>