วันที่ 28 ธันวาคม 2560  เวลา 17.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด.. อ่านเพิ่มเติม >>>