วันที่ 8 มกราคม 2561  เวลา 14.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  เข้าพบอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่านนพพร จันทรถง  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>